Ettevõtluskultuur

1. Vastutus töötajate ees
Mängige täielikult iga töötaja individuaalset potentsiaali
Palgake ja reklaamige õigeid inimesi
Soodustada ja soodustada individuaalsete kutseoskuste arengut
Pakkuge pidevalt konstruktiivset tagasisidet
Julgustage töötajaid uuendusi tegema ja muutuma

2. Vastutus meeskonna ees
Loo positiivne töökeskkond
Julgustage meeskonnatööd
Tuvastage silmapaistev jõudlus ja premeerige seda
Paku konkurentsivõimelist hüvitiste ja hüvitiste paketti
Edendage pidevat kahepoolset suhtlust

3. Vastutus klientide ees
Las klient tunneb end rahulolevana
Mõista kliendi visiooni ja strateegiat
Parandage pidevalt oma tooteid, teenuseid ja väärtusi
Ennustada ja rahuldada klientide vajadusi
Looge tõhusad klientide ja tarnijate liidud

4. Vastutus ettevõtte ees
Meie äri arendamiseks
Parandage pikaajalist kasumlikkust
Laiendage meie äri ja klientide ulatust
Investeerige pidevalt uutesse toodetesse, teenustesse ja tugiteenustesse

5. Vastutus ühiskonna ees
Eetilisest praktikast kinnipidamine
Käituda ausalt ja ausalt
Hinda vastastikust usaldust ja austust
Julgustage tööjõu mitmekesisust ja kultuurilist väärtustamist
Vajadus kaitsta ja hoolitseda kogukonna ja selle ümbruse eest

500353205